Professionele bemiddeling bij (echt)scheidingen, familiezaken en conflicten op de werkvloer
Onze bemiddelaars in de provincie Oost-Vlaanderen

Wim Van De Maele
09 / 296 41 02

Gent & Aalst

Wim Van De Maele

We leven in een maatschappij waarin relaties om de meest uiteenlopende redenen onder druk komen te staan. Niet zelden leidt een scheiding, een nieuwe gezinssamenstelling of een moeilijke werksituatie tot een conflict. En dat is voor alle betrokken partijen bijzonder onaangenaam. Heb je een conflict met iemand? Of wil je met wederzijds respect en op basis van goede afspraken uit elkaar gaan? Kies dan voor de professionele bemiddeling van Orato.

Escalatie voorkomen via bemiddeling

De meeste conflicten kunnen vermeden of opgelost worden door een goede bemiddeling. Orato helpt je om te voorkomen dat conflicten escaleren. We begeleiden je naar een onderhandelde oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Een goede communicatie is daarbij cruciaal. Onze bemiddelaars zijn gespecialiseerd in:

  • (Echt)scheidingsbemiddeling – bemiddeling om tot een consensus te komen over vermogensrechtelijke en familierechtelijke onderwerpen, zoals het co-ouderschap, de verblijfsregeling, de alimentatie en het ouderschapsplan.
  • Gezinsbemiddeling – bemiddeling wanneer de emoties binnen je (nieuw samengestelde) gezin zo hoog oplopen dat een normale onderlinge relatie tussen de gezinsleden moeilijk wordt.
  • Ouderschapsbemiddeling – bemiddeling wanneer de gemaakte afspraken met je ex-partner niet meer nageleefd worden.
  • Conflictbemiddeling op de werkvloer – bemiddeling bij oplopende spanningen tussen medewerkers van bedrijven.
  • Ouderschapscoördinatie – bemiddeling als je verwikkeld bent in een vechtscheiding.

 

 

Een bemiddeling door Orato gebeurt op volledig vrijwillige basis en verloopt volgens de principes van vertrouwelijkheid en neutraliteit.

Ben je op zoek naar professionele relatiebemiddeling in Oost-Vlaanderen?

Vind een expert in je buurt