Bemiddeling op scholen

Bemiddeling in scholen Orato begeleidt scholen op verschillende manieren om doelgerichte ondersteuning te bieden aan hun kwetsbare leerlingen met gescheiden ouders of uit nieuw samengestelde gezinnen.

Significante groep met behoefte aan begeleiding

België is het land met het hoogste aantal scheidingen in Europa. 20 tot 25 procent van de Vlaamse kinderen groeit op met ouders die uit elkaar zijn (Van Peer en Carrette, 2006). Ze vertegenwoordigen een significante leerlingengroep die heel wat emoties binnenbrengen in de school. Want een scheiding is voor de meeste kinderen een stresserende gebeurtenis.

Veel veranderingen

Ouders die uit elkaar gaan, ontmoeten vaak een nieuwe partner en vormen samen een nieuw samengesteld gezin. Heel veel kinderen maken zo deel uit van twee nieuw samengestelde gezinnen en moeten leren omgaan met een heel nieuwe gezinsdynamiek en veel veranderingen.

Minder kans op een diploma

De nieuwe situatie kan wegen op kinderen. In vergelijking met tweeoudergezinnen vertonen kinderen uit eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen minder goede schoolresultaten, meer problematisch gedrag en meer concentratieproblemen. Bovendien zijn ze vaker afwezig en benaderen leerkrachten hen negatiever. Het gevolg? Ze hebben op lange termijn een verhoogde kans om de school zonder diploma te verlaten (Craeynest, 2006).

Bemiddeling, begeleiding en ondersteuning op maat

Kinderen van ouders die uit elkaar gaan, hebben behoefte aan doelgerichte en specifieke begeleiding en ondersteuning. De bemiddeling op scholen van Orato is erop gericht om hen te helpen om hun leerlingen die een scheiding meemaken of meegemaakt hebben, te geven wat ze nodig hebben.

Concreet biedt Orato:

  1. 1. Informatie op maat van ouders, leerkrachten en CLB-medewerkers over de impact van scheiden en een nieuw samengesteld gezin op kinderen. We reiken tools aan om kinderen in deze veranderde situatie effectief te ondersteunen.
  2. Vormingen op maat van:
    • het schoolteam en CLB-medewerkers om hen te leren omgaan met (stief)ouders en kinderen uit gebroken of nieuw samengestelde gezinnen;
    • ouders om op een bemiddelende en verbindende manier te communiceren met hun (stief)kinderen;
    • kinderen om bemiddelend in gesprek te gaan (in de eerste plek met ouders) over hun behoeften
  3. Maatwerk op vraag van scholen en CLB’s over communicatieve en beleidsvormende vraagstukken rond scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen en kinderen.

 

Multidisciplinair team van experts

De familiale bemiddelaars van Orato combineren een praktijkervaring met een uitstekende theoretische kennis over de impact van scheiden en nieuw samengestelde gezinnen op kinderen. Ons multidisciplinaire team beschikt over de nodige psychologische, juridische en pedagogische kennis en heeft ervaring met het onderwijs.

We hanteren een systeemgericht kader en brengen de specifieke context (school, familie …) van de leerling in kaart. Want al die systemen oefenen een (bepaalde) invloed uit op de ontwikkeling van een kind. We zetten ook in op verbindend en empathisch communiceren. Zo integreren we de behoeften van alle betrokken partijen. We geloven in de kracht van ouders en kinderen om zelf op te komen voor hun belangen en oplossingen naar voren te schuiven, op voorwaarde dat ze de nodige communicatieve vaardigheden aangeleerd krijgen. Volgens ons kan de school als constructieve gespreksfacilitator optreden en zo bijdragen aan het welbevinden, het gedrag en de studieresultaten van elke leerling.

Wil je meer weten over onze bemiddeling op scholen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vind een expert in je buurt