Vorige week belde een vrouw me op. Ze had samen met haar partner beslist om te scheiden. En nu vroegen ze zich af of ze daarvoor het best de hulp konden inschakelen van een notaris of een bemiddelaar en wat het verschil eigenlijk was. Een interessante vraag, waarvan het antwoord voor iedereen in een vergelijkbare situatie relevant kan zijn! Ik geef dus graag wat toelichting.


Notaris = doe het zelf

Gaan jullie naar de notaris? Dan zal die jullie tijdens één of twee afspraken alle juridische informatie geven die jullie nodig hebben. Daarna is het aan jullie. Jullie nemen die informatie mee naar huis en maken onderling afspraken. Zijn jullie klaar? Dan gaan jullie terug naar de notaris. Die giet alle afspraken in een regelingsakte die jullie ondertekenen. 


Familiaal bemiddelaar = scheiden met begeleiding

Kiezen jullie voor een familiaal bemiddelaar? Dan krijgen jullie begeleiding en bemiddeling bij jullie scheidingsprocedure. Samen stellen jullie een bemiddelde echtscheidingsovereenkomst op. Jullie hoeven dus niet onder jullie tweetjes uit te maken wie wat krijgt, of op goed geluk een regeling voor de kinderen uit te werken. 


Andere aanpak

Een familiaal bemiddelaar zal jullie heel goed uitleggen wat jullie allemaal moeten regelen en jullie daar ook in begeleiden. De vermogensverdeling, het co-ouderschap, de verblijfsregeling, de alimentatie, het ouderschapsplan … het komt allemaal aan bod. Jullie krijgen uitleg over jullie opties. Daardoor ontstaat er meer inzicht in de gevolgen en de betekenis van de keuzes die jullie maken. Een heel andere aanpak dan een notaris dus.


Begrip voor elkaar

Nog een voordeel van een bemiddelaar? Hij of zij kijkt ook naar de redenen die jullie hebben om een bepaald standpunt in te nemen. Vaak is de situatie bij een scheiding gespannen. Je denkt er niet aan dat je ex-partner goede redenen kan hebben om niet mee te willen gaan in jouw denkpatroon. Je beschouwt dat als tegenwerken … Tot je in een rustig gesprek de redenen voor een bepaald standpunt hoort.


Klaar voor jullie nieuwe leven

Een bemiddelaar heeft veel ervaring met scheidingssituaties en beschikt dus over de knowhow om jullie voor te bereiden op jullie toekomst als gescheiden ouders.  Want als jullie samen kinderen hebben, is het toch de bedoeling om samen ouders te blijven. Ook al zijn jullie geen partners meer. Door de tijd te nemen om alles te bespreken, krijgen jullie weer grip op de situatie. Het beeld van hoe de toekomst eruit zal zien, wordt duidelijker. 


In mensentaal

Als jullie alles besproken hebben, zet de bemiddelaar jullie regelingen op papier. Juridisch correct, maar in mensentaal. Zo begrijp je wat je tekent. Nu, maar ook wanneer je het document volgend jaar nog eens inkijkt. Is het document klaar? Dan ondertekenen jullie het en zorgt de bemiddelaar ervoor dat jullie echtscheidingsprocedure voor de rechtbank gevoerd wordt. 


Wil je de hulp van een bemiddelaar om je scheiding goed te regelen? Neem dan gerust contact met me op.