Bemiddeling

Conflicten maken deel uit van het leven. Samenleven met anderen leidt tot spanningen, discussies of ruzies. Je kunt het nu eenmaal niet altijd over alles met elkaar eens zijn. Meestal ben je in staat om je conflicten zelf op te lossen. Maar soms is het water tussen jou en de anderen te diep. En dan kan bemiddeling door een erkende bemiddelaar een uitweg bieden.

Bemiddeling: de weg naar een onderhandelde oplossing

Lig je in conflict met iemand? Dan beperkt de communicatie zich meestal tot ruziemaken. De emoties en gevoeligheden maken een constructief gesprek onmogelijk. Kies je voor een bemiddelaar? Dan verzeker je je van een neutrale tussenpersoon die de situatie ontmijnt en op zoek gaat naar een onderhandelde oplossing. Zonder jou daarbij in een bepaalde richting te duwen.

Geen winnaar of verliezer bij bemiddeling

Anders dan bij een procedure voor een rechtbank, is er bij bemiddeling geen winnaar of verliezer. Bemiddeling streeft ernaar om een oplossing te vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Het resultaat? Je relatie met de personen met wie je een conflict hebt, loopt geen onherstelbare schade op.

Drie principes in een bemiddelingsproces

  • Neutraal

Een bemiddelaar is objectief, kiest geen partij en staat neutraal tegenover de oplossing die jullie kiezen.

  • Vertrouwelijk

Een bemiddelaar is gehouden door het beroepsgeheim. Maar de vertrouwelijkheid van een bemiddeling reikt verder. Partijen mogen na de bemiddeling geen gebruik maken van de informatie die ze tijdens de bemiddeling verkregen hebben. Dat garandeert een open communicatie.

  • Vrijwillig

Bemiddeling is altijd vrijwillig. Je kunt op elk moment zonder gevolgen een einde maken aan de bemiddeling.

Wil je weten of bemiddeling een goede oplossing is voor jou?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.