Ouderschapscoördinatie bij vechtscheiding

Ouderschapscoördinatie

Als gescheiden ouder is het soms niet evident om met je ex-partner goede afspraken te maken over zaken die jullie kind(eren) aanbelangen. De nieuwe situatie, de emoties of de nieuwe partners kunnen ervoor zorgen dat je niet, of niet meer op een constructieve manier met elkaar communiceert. Je zit in een conflictueuze situatie met als grootste slachtoffer je kind(eren).

Ouderschapscoördinatie is een gestructureerde methode om ouders te helpen om hun conflicten op te lossen en de impact van de conflictueuze relatie op hun kind(eren) te verminderen. Een ouderschapscoördinator leert jou en je ex-partner opnieuw met elkaar te communiceren, en geeft jullie advies om zo tot een gezonde vorm van gezamenlijk ouderschap te komen.

Ouderschapscoördinatie: aandacht voor context en omgeving

Je ouderschapscoördinator gebruikt een combinatie van bemiddeling, coaching en psycho-educatie om je in een periode van zes maanden tot twee jaar tijdens tweewekelijkse sessies te begeleiden. De context en de omgeving spelen ook een belangrijke rol in ouderschapscoördinatie. Daarom worden ook jullie advocaten, familie, nieuwe partners en hulpverleners bij het proces betrokken.

Ouderschapscoördinatie: toepassingsgebieden

Ouderschapscoördinatie is een uitstekende methode bij een vechtscheiding en in situaties waarbij:

  • je andere inspanningen om het conflict op te lossen niet succesvol waren;
  • je voor elke beslissing over je kind(eren) een advocaat moet inschakelen en naar de rechtbank moet stappen;
  • de communicatie met je ex-partner erg moeizaam verloopt;
  • je ex-partner de afspraken rond de wissel van je kind(eren), hobby’s of andere activiteiten niet naleeft;
  • jij en je ex-partner het oneens blijven over de verblijfsregeling of het ouderschapsplan;
  • je hulp nodig hebt om wijzigingen aan te brengen in het ouderschapsplan;
  • er problemen zijn met de respectieve nieuwe partners;
  • er sprake is van wantrouwen, een drugs- en/of alcoholprobleem, fysieke agressie of verbaal geweld.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.