An Sordo

U bent hier:

Systeemtherapeut & ouderschapscoördinator

An Sordo

Ik neem op dit moment geen nieuwe cliënten meer op.

Uniek levensverhaal

Telkens opnieuw raak ik geboeid door elk uniek levensverhaal, door de onverwachte wendingen die het leven kan aannemen de kracht die in elk van ons schuil gaat om daarmee om te gaan.

De verschillende perspectieven in kaart mogen brengen ervaar ik als erg verrijkend. Ik vertrek daarbij vanuit verschillende denkkaders uit de systeem-en communicatietheorie.

Maatwerk

Concreet houdt dit in dat ik informatie laat circuleren over de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de ervaren invloed van de problemen op elk gezinslid. Hoe gaan de verschillende gezinsleden met elkaar om en hoe loopt de communicatie? Ik probeer zicht te krijgen op de krachten en mogelijkheden van alle gezinseden, op wat mensen goed doen. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we samen de moeilijkheden aanpakken.

In dit proces besteed ik aandacht aan de drie tijdsdimensies: zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. We zullen in het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats te geven, om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.

Vanuit mijn opleiding tracht ik de kinderen ook steeds op de voorgrond te plaatsen in dit verhaal.
Mijn aanpak is vraaggericht. Je mag daarom ook maatwerk verwachten.

Wil je weten of bemiddeling een goede oplossing is voor jou?

Neem dan gerust contact met ons op.