Co-ouderschap: regeling, bemiddeling en begeleiding

Komt er een einde aan je relatie en willen jij en je ex-partner een goede co-ouderschapsregeling uitwerken?

Een regeling voor co-ouderschap op maat

De term ‘co-ouderschap’ slaat op alles wat gezamenlijk ouderschap aanbelangt en omvat zowel verblijf als gezag en alimentatie. Als bemiddelaars helpen we je met de uitwerking van alle praktische afspraken over de kinderen, de bepaling van de alimentatie en de verblijfsregeling.

Een ouderschapsplan als basis voor co-ouderschap

In bemiddelingen en begeleidingen streven we bij Orato naar een situatie die goed afgestemd is op de wensen van je kinderen, je ex-partner en jou. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet automatisch een week-weekregeling zullen aanbevelen. We houden rekening met het professionele, persoonlijke en sociale leven en de mogelijkheden van alle betrokkenen. Zo werken we samen een co-ouderschapsregeling uit waarin iedereen zich kan vinden. Zijn je kinderen tieners? Dan betrekken we ze in het proces en ga we de dialoog met hen aan. Zijn je kinderen jonger? Dan hebben we specialisten in huis die het gesprek met hen aangaan en hierover ook verslag uitbrengen in de bemiddeling. Hebben we een goede co-ouderschapsregeling gevonden? Dan nemen we die op in een doordacht uitgewerkt ouderschapsplan.

Streven je ex-partner en jij naar een goede co-ouderschapsregeling?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.