Scheiding na samenwonen: geen wettelijke verplichtingen

Woon je feitelijk of wettelijk met iemand samen en beslissen jullie om uit elkaar te gaan? Dan heb je geen wettelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen. In tegenstelling tot bij een echtscheiding zijn jij en je ex-partner niet verplicht om afspraken over jullie kinderen of de verdeling van jullie vermogen op papier te zetten.

Bemiddeling: ook een goed idee bij scheiding na samenwonen

Hoewel je niet verplicht bent om documenten op te stellen, is het toch een goed idee om dat bij een scheiding na samenwonen te doen. Laat de gemaakte afspraken ook door de rechtbank homologeren. Waarom? Omdat situaties kunnen veranderen. Misschien wil je ex-partner plots een gemaakte afspraak wijzigen of respecteert hij of zij een akkoord over de alimentatie niet meer. In dat geval heb je geen stok achter de deur als er niets op papier staat. We raden je dus zeker aan om je afspraken in geschreven vorm te concretiseren bij scheiden na samenwonen.

Expertise nodig

In principe kunnen jij en je ex-partner zelf jullie afspraken op papier zetten en ondertekenen als jullie scheiden na samenwonen. Maar wil je dat doen volgens de regels van de kunst om zo problemen te voorkomen? Dan kunnen jullie je het best laten bijstaan door een ervaren en gespecialiseerde bemiddelaar. Zo weet je zeker dat je documenten correct opgesteld zijn en gehomologeerd worden door de familierechtbank.

Wil je bij een scheiding na samenwonen je gemaakte afspraken in heldere en juridisch sluitende documenten laten gieten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.